Magazyn przepaków i depozytów będzie otwarty w godzinach pracy Biura Zawodów.

Uczestnicy Biegu 7 Szczytów, Super Trail i K-B-L, będą mieli możliwość złożenia depozytów potrzebnych na poszczególnych etapach zawodów.

Na trasie, przepaki będą do odbioru w następujących punktach kontrolnych:

 • A4 – Długopole Zdrój
 • A8 – Kudowa-Zdrój
 • A13 – Bardo

Godziny pracy magazynu depozytów/przepaków:

 • Czwartek (15.07.2021): 12:00-21:00 
 • Piątek (16.07.2021) 10:00 -17:00, 22:00- 24:00*
 • Sobota (17.07.2021) 08:00 - 11:00, 16:00 – 23:00 **
 • Niedziela (18.07.2021) 08:00 – 12:00

* Odbiór przepaków z punktu A4 od godz. 11:00 oraz z punktu A8 w godz. 22:00 – 24:00

** Odbiór przepaków z punktu A13 od godz. 18:00

Przepaki pozostawione na punktach odebrać będzie można w Lądku-Zdroju, (ul. Orla 7, Lądek-Zdrój)

Istnieje możliwość samodzielnego odbioru przepaków na bufetach A4, A8 oraz A13 w godzinach działania punktów.

REGULAMIN DEPOZYTÓW / PRZEPAKÓW 

 1. Na trasach 7 Szczytów, Super Trail i K-B-L można przygotować depozyt lub depozyty – swoje rzeczy potrzebne na danym etapie zawodów.
 2. Worki na depozyty zostaną wydane w Biurze Zawodów podczas rejestracji.
 3. Pojemność worków to 60l.
 4. Limit wagowy przepaku to 3 osobne przepaki – do 3 kg/osobę
 5. Pamiętaj, aby nie oddawać depozytu bez oznaczenia go swoim numerem startowym.
 6. Worki na określony przepak mają określony kolor. Upewnij się, że dobrze rozłożyłeś swoje depozyty.
 7. Depozyty zwiezione z punktów kontrolnych, będzie można odbierać WYŁĄCZNIE w  Lądku Zdroju, w miejscu wyznaczonym przez Biuro Zawodów,  nie wcześniej niż 3h po limicie czasu danego punktu.
 8. Wydanie depozytu następuje wyłącznie za okazaniem numeru startowego lub dowodu osobistego.
 9. Depozyty nie odebrane do końca trwania imprezy będą utylizowane.
 10. Depozyty nie będą wysyłane drogą pocztową.
 11. Prosimy nie umieszczać w depozytach rzeczy kosztownych, dokumentów,itp.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie depozytu.
 13. Zabronione jest umieszczanie w workach pojemników szklanych oraz puszek z napojami.