1. Zawodnicy tras ultra (Biegu 7 Szczytów, Super Trail, K-B-L, Ultra Trail), muszą zdawać sobie sprawę z wymagań jakie stawia bieg na tak długim dystansie, non stop w dzień i w nocy przy możliwych różnych warunkach pogodowych.
 2. Zawodnik jest odpowiedzialny za siebie samego i musi umieć sobie radzić z problemami jakie mogą wystąpić na trasie.
 3. Na wszystkich trasach nie można wykluczyć wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych – temperatury w okolicach 0 st. C, silnego wiatru, ulewnego deszczu i innych zjawisk mogących występować w górach.
 4. Zawodnik musi być fizycznie i mentalnie przygotowany na ekstremalne zmęczenie, bóle brzucha, mięśni, bolesne upadki i poślizgnięcia.
 5. Odbierając numer startowy i podpisując deklarację o zapoznaniu się niniejszą publikacją zawodnik świadomie deklaruje zrozumienie idei zawodów, ryzyka jakie niesie ze sobą oraz deklaruje, że startuje na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie są odpowiedzialni za to, co może Ci się przydarzyć na trasie biegu, starcie czy mecie.
 6. Zdjęcia i dane osobowe zawodnika (imię, nazwisko, wiek, miasto, klub) może się pojawić w materiałach fotograficznych lub filmowych publikowanych na naszej stronie internetowej, mediach społecznościowych, w prasie, radio, telewizji i innych mediach oraz na materiałach marketingowych naszych partnerów i sponsorów.
 7. Jeżeli zawodnik nie będzie przestrzegał regulaminu Festiwalu podczas tegorocznych zawodów lub będzie działał negatywnie na wizerunek zawodów, zgłoszenie na kolejne imprezy organizowane przez Fundację Maratony Górskie może zostać odrzucone.
 8. Zawodnik w przypadku niestosowania się do poleceń obsługi zawodów, służb medycznych i konieczności podjęcia akcji ratunkowej zostanie obciążony jej kosztami.

Ochrona środowiska

Część wyznaczonych tras przebiega przez Park Narodowy Gór Stołowych, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe. Oczekujemy od wszystkich Zawodników najwyższej dbałości o ochronę przyrody:

 1. Nie schodzenia z wyznaczonej trasy. W rezerwacie „Śnieżnik Kłodzki“, „Wodospad Wilczki” oraz w Parku Narodowym Gór Stołowych jest to zabronione przez prawo, w każdym miejscu służy to ochronie przyrody i nie doprowadza do dalszej erozji szlaków turystycznych.
 2. Ze względu na ograniczanie zużycia plastiku, na bufetach nie będzie kubeczków jednorazowych. Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania własnego naczynia. Będzie można nabyć je także w sklepiku w Biurze Zawodów. 
 3. Zawodnik zobligowany jest do dbania o przyrodę. Obowiązuje go bezwzględny zakaz niszczenia przyrody, zrywania roślin, zbierania kamieni itp.
 4. Skracanie trasy przez Zawodnika jest zabronione i grozi zniszczeniem środowiska naturalnego.
 5. Zawodnik zobowiązany jest do nie wyrzucania śmieci, zużytych żeli, chusteczek itp. na trasie biegu. Na każdym punkcie kontrolnym będzie kosz na śmieci, gdzie będzie można wyrzucić niepotrzebny bagaż.
 6. Zawodnicy proszeni są aby w pierwszej kolejności korzystać z toalet na punktach kontrolnych (oznaczonych na schemacie znakiem). Zawodnik zobowiązany jest do nie pozostawiania na trasie żadnych chusteczek czy papieru toaletowego.
 7. Aby zminimalizować konsumpcję energii i emisję gazów cieplarnianych sugerujemy używania transportu publicznego w tym busów Organizatora. Busy Organizatora kursować będą według określonego rozkładu jazdy, który znajdować się będzie w Informatorze Technicznym.  

Zawodnicy łamiący powyższe zasady będą zdyskwalifikowani.

 

Szacunek dla innych

 1. Jeżeli podczas zawodów zawodnik spotka innego uczestnika zawodów lub osobę obsługi, która ucierpiała i potrzebuje pomocy zaopiekuj się nim i zadzwoń na numer alarmowy (+4874) 985 lub na telefon który jest wydrukowany na każdym numerze startowym.
 2. Jeżeli zawodnik przechodzi obok innego uczestnika biorącego udział w zawodach, który leży lub siedzi i nie ma z nim kontaktu, zobowiązany jest do upewnienia się, czy nie potrzebuje on pomocy. Jeżeli tylko odpoczywa – zmotywuj go do dalszego wysiłku, aby odpoczywać w najbliższym punkcie odżywczym. Jeżeli ta osoba Twoim zdaniem potrzebuje pomocy, skontaktuj się z numerem alarmowym.
 3. Zawodników prosimy o wyrozumiałość dla wolontariuszy i obsługi zawodów. Oni nie śpią tak samo jak zawodnicy.
 4. Trasa zawodów nie jest własnością prywatną i nie jest zamknięta na czas trwania zawodów. Pamiętaj, że pełne prawo do korzystania z niej mają inni turyści i sportowcy. Wyprzedzaj zawodników lub inne osoby tylko w miejscu gdzie jest to bezpieczne i nie stanowi zagrożenia ani dla Ciebie ani dla osoby wyprzedzanej. Na odcinkach tras przebiegających po drogach publicznych obowiązują
  przepisy Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Na tych odcinkach Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i zobligowani do poruszania się zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.
 5. Zawodnik zobowiązany jest do nie niszczenia niczego na trasie zawodów, nie śmiecenia, nie zrywania i nie przewieszania oznaczeń. 
 6. Część trasy biegnie przez tereny prywatne i zamieszkałe. Zawodnik powinien zachować ciszę przechodząc przez nie. 

Pomoc medyczna podczas zawodów

 1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa Organizatorzy zapewniają pomoc medyczną w czasie zawodów. Nie zmienia to faktu, że zawodnicy sami muszą ocenić swoje możliwości, aktualny stan psychofizyczny oraz samodzielnie ocenić ryzyko startu w zawodach. Jesteś odpowiedzialny za siebie i startujesz na własne ryzyko.
 2. Zawody zabezpiecza Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) oraz lekarz i ratownicy medyczni. Pomoc medyczna jest stale dostępna w punktach oznaczonych znaczkiem na pozostałej części trasy pomoc medyczna dojeżdża w razie potrzeby. Wszystkie punkty kontrolne posiadają łączność telefoniczną z bazą zawodów i lekarzem dyżurującym.
 3. Zawodnik powinien mieć na uwadze, że dotarcie służb ratunkowych może zająć dłuższą chwilę. Zawodnik nie powinien zostawiać telefonu z prośbą o pomoc na ostatnią chwilę.
 4. Pomoc medyczna ma prawo do wyłączenia zawodnika z dalszej rywalizacji. Ich decyzja jest ostateczna.
 5. Jeżeli Zawodnik wycofa się  z zawodów, może  poczekać na transport Organizatora, który zabierze go na linię mety. Oczywiście może pojechać transportem swojego wsparcia lub wezwać taksówkę na własny koszt. Busy Organizatora kursować będą według określonego rozkładu jazdy, który znajdować się będzie w Informatorze Technicznym.  
 6. Obecność służb ratunkowych na zawodach nie zwalnia Zawodnika  z obowiązku pierwszej pomocy wobec potrzebujących, zwłaszcza innych zawodników. Jeżeli zawodnik zobaczy, że inny uczestnik biegu na trasie ma problemy, zobowiązany jest do zapytania czy nie pomóc i zgłoszenia tego problemu pod nr telefonu(+4874) 985
 7. Zawodnik, który potrzebował pomocy medycznej w czasie zawodów powinien po zawodach zgłosić się do swojego lekarza w celu przebadania i wykluczenia ewentualnych powikłań.

Limit czasu

 1. Limity czasu na poszczególnych punktach jest tak obliczony, że zawodnik, który nie mieści się w limicie czasu na danym punkcie nie jest w stanie dotrzeć do mety w limicie czasu całej trasy.
 2. Limity czasu na punktach obowiązują dla czasu przyjścia do punktu, a nie czasie wyjścia z punktu. Aby kontynuować zawody należy dotrzeć do punktu odżywczego przed limitem czasu zamknięcia punktu.
 3. Po upływie limitu czasu zawodnik nie jest klasyfikowany i nie bierze udziału w dalszej części trasy. Za niepodporządkowanie się do poleceń obsługi może nałożona zostać dyskwalifikacja oraz zakaz startu w innych organizowanych przez organizatora zawodach.  Nie ma także możliwości kontynuowania trasy bez numeru startowego, na tzw. „własną odpowiedzialność” czy „poza klasyfikacją”.

Pomiar czasu

Pomiar czasu na wszystkich trasach zapewnia profesjonalna firma zewnętrzna z użyciem czipów dostarczonych przy rejestracji. Dbaj o jego odpowiednią jakość przez cały czas zawodów. W niektórych miejscach będą notowane międzyczasy elektronicznie, a w niektórych ręcznie – przez sędziów. Sędziowie na trasie będą zapisywać czas na podstawie numerów startowych.

Podstawa klasyfikacji: elektroniczny pomiar czasu liczony na podstawie czasu brutto, wykonywany za pomocą chipa przyczepionego do buta zawodnika. Chipy wydawane będą w biurze zawodów wraz z pakietem startowym. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Niezwłocznie po zakończeniu biegu należy zwrócić chip do biura zawodów. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie lub niezwrócenie chipa może spowodować dyskwalifikację.