ANEKS NR 1 Z DN. 5.07.2022

Informujemy, że w związku z usprawnieniem przebiegu zawodów, decyzją Organizatora z dniem 5 lipca 2022 do regulaminu zawodów X edycji Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich zostały wprowadzone następujące zmiany:

 

Pkt.3 &5

Wszyscy zawodnicy, muszą zostać zweryfikowani osobiście w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji KOD QR i dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) celem kontroli daty urodzenia oraz tożsamości. Zawodnik podpisuje osobiście deklarację o stanie swojego zdrowia i o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach biegowych.

 

Pkt. 5 &Punkty odżywcze i zewnętrzne wsparcie &2

 

Zewnętrzne wsparcie (rodziny, przyjaciele, trenerzy, itp.) dozwolone jest jedynie w wyznaczonych punktach odżywczych (maksymalnie do 50 m). Pomoc supportu jest niedozwolona na punktach:

- Bieg 7 Szczytów / Super Trail / Ultra Trail / Golden Mountains Trail  A1 Przełęcz Gierałtowska 9 KM

- Bieg 7 Szczytów / Super Trail – A3 Międzygórze GOPR 53 KM

-Ultra Trail / Złoty Maraton / Złoty Półmaraton – B1 Przełęcz Lądecka

 

Pkt. 7 &1

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

. Wyposażenie obowiązkowe dla uczestników Biegu 7 Szczytów, Super Trail, K-B-L, Ultra Trail: ➢ dowód osobisty lub paszport

➢ aktywny telefon przez cały czas zawodów (wraz z roamingiem)

➢ folia NRC

➢ kubek na wodę (nie będzie na punktach kubeczków jednorazowych!)

➢ pojemnik na wodę o pojemności minimum 1 litra

➢ kurtka przeciwwietrzna

 ➢ czapka lub chusta wielofunkcyjna

➢ latarka (po zmroku, nie dotyczy trasy Ultra Trail)

➢ mapa tras (może być także wgrana w telefon – pod warunkiem że będzie on aktywny przez cały czas biegu)

➢ numer startowy + chip – dostarczony przez organizatora

➢ TRACK od organizatora (tylko dla trasy Bieg 7 Szczytów i Super Trail)

 

Pkt. 8  &3

 

Godziny pracy magazynu depozytów/przepaków:

Czwartek (14.07.2022): 12:00-18:00

Piątek (15.07.2022) 10:00 -18:00, 20:00- 24:00*

Sobota (16.07.2022) 5:30 -6:00, 08:00 – 23:00 **

Niedziela (17.07.2022) 08:00 – 12:00

 

* Odbiór przepaków z punktu A4 od godz. 11:00 oraz z punktu A8 w godz. 22:00 – 24:00

 

** Odbiór przepaków z punktu A13 od godz. 18:00

 

Przepaki pozostawione na punktach odebrać będzie można w Lądku-Zdroju, (ul. Orla 7, Lądek-Zdrój)

 

Pkt.§9

 

WIZERUNEK – informacja:

Rozpowszechnianie wizerunku odbywa się w oparciu o zezwolenie osoby sfotografowanej lub sfilmowanej, o którym mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku jest oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu art. 60 Kodeksu cywilnego. Oświadczenie woli – zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku nie może być swobodnie cofnięte po wyrażeniu i zrealizowaniu Wydarzenia, gdyż zgodnie z art. 61 § 1 zd. 2 Kodeksu Cywilnego odwołanie oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. Przetwarzanie danych osobowych (Twojego wizerunku) w świetle RODO odbywa się przy rejestracji Wydarzenia sportowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym: przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Organizator ma w pełni uzasadniony interes by popularyzować sport, w tym poprzez relacje filmowe i fotograficzne z wydarzeń sportowych.

 

 

 

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU POLA NAMIOTOWEGO Z DN. 5.07.2022

 

Pkt 6. Na terenie pola zabrania się:
palenia ognisk,
używania otwartego ognia w namiotach,
grillowania poza miejscem do tego wyznaczonym,
podłączania się do istniejącej sieci elektrycznej,
ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń,
dewastowania infrastruktury pola namiotowego,
zakłócania porządku na polu namiotowym,
zaśmiecania terenu pola namiotowego,

Wjazdu samochodami osobowymi i kamperami