REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO DFBG 2023

Tereny poniżej Hotelu Trojan ul. Leśna – Lądek Zdrój (sprawdź na MAPIE)

Organizator: Fundacja Maratony Górskie

 1. Wstęp na teren pola namiotowego mają wyłącznie osoby posiadające numer startowy DFBG i ich osoby towarzyszące, które odebrały w Biurze Zawodów specjalny numer polowy – do zawieszenia na namiot. Za osoby towarzyszące odpowiedzialność ponosi zawodnik. Teren pola namiotowego jest wyznaczony taśmami organizatora.
 2. Pole namiotowe jest bezpłatne dla zawodników z numerem startowym. Dla osób towarzyszących zawodnikom pole namiotowe jest płatne w wysokości 10zł/noc. Kwotę należy uregulować w biurze zawodów.

 3. Pole namiotowe jest niestrzeżone, niedozorowane. Każdy z uczestników przebywa na terenie pola na własną odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada za życie, zdrowie i mienie osób korzystających z pola namiotowego.

 4. Każdy uczestnik pola namiotowego jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 5. Pole namiotowe czynne jest od 13 do 16 lipca 2023 r.

 6. Na terenie pola zabrania się:

  - palenia ognisk,
  - używania otwartego ognia w namiotach,
  - grillowania poza miejscem do tego wyznaczonym,
  - podłączania się do istniejącej sieci elektrycznej,
  - ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń,
  - dewastowania infrastruktury pola namiotowego,
  - zakłócania porządku na polu namiotowym,
  - zaśmiecania terenu pola namiotowego,
  -  wjazdu kamperami, samochodami osobowymi, ciężarówkami, busami, motorami,
  - wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni,
  - zakaz wnoszenia alkoholu i środków odurzających,

 7. Osoby nieprzestrzegające powyższego regulaminu zostaną wydalone poza teren pola namiotowego bez możliwości powrotu.

 8. Organizator nie odpowiada za zagubione lub skradzione wartościowe przedmioty .

 9. W razie jakichkolwiek uchybień lub spostrzeżonych zagrożeń wszystkie informacje kierować proszę do biura zawodów.

 10. Należy stosować się do zgodnych z prawem poleceń biura organizatora i ochrony.

 11. Możliwe jest kopanie dołków odwadniających pod warunkiem doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu biwakowania.

 12. Na terenie pola namiotowego do dyspozycji uczestników dostępne są kabiny prysznicowe i toalety.

 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

 

 

MAPA