Magazyn przepaków i depozytów będzie otwarty w godzinach pracy Biura Zawodów.

Uczestnicy Biegu 7 Szczytów, Super Trail i K-B-L, będą mieli możliwość złożenia depozytów potrzebnych na poszczególnych etapach zawodów.

Na trasie, przepaki będą do odbioru w następujących punktach kontrolnych:

 • A4 – Długopole Zdrój
 • A8 – Kudowa-Zdrój
 • A13 – Bardo

Godziny pracy magazynu depozytów/przepaków:

 • INFORMACJE WIOSNĄ 2024 :) 

Przepaki pozostawione na punktach odebrać będzie można w Lądku-Zdroju, (ul. Orla 7, Lądek-Zdrój)

UPOWAŻNIENIE DO ODEBRANIA PRZEPAKU: TUTAJ

REGULAMIN DEPOZYTÓW / PRZEPAKÓW 

 1. Uczestnicy Biegu 7 Szczytów, Super Trail i K-B-L, będą mieli możliwość złożenia depozytów potrzebnych na poszczególnych etapach zawodów.
 2. Na trasie przepaki będą do odbioru w następujących punktach kontrolnych:
 • A4 – Długopole Zdrój,
 • A8 – Kudowa-Zdrój,
 • A13 – Bardo.

 1. Godziny pracy magazynu depozytów/przepaków zostaną ogłoszone przed Festiwalem.
  4. Na trasach Biegu 7 Szczytów, Super Trail i K-B-L można przygotować depozyt lub depozyty – swoje rzeczy potrzebne na danym etapie zawodów.
  5. Worki na depozyty zostaną wydane w Biurze Zawodów podczas rejestracji.
  6. Pojemność worków – do 60l.
  7. Limit wagowy każdego z przepaków to 4 kg/na osobę.
  8. Pamiętaj, aby nie oddawać depozytu bez oznaczenia go swoim numerem startowym.
  9. Worki na określony przepak mają określony kolor lub określoną kolorem naklejkę. Upewnij się, że dobrze rozłożyłeś swoje depozyty.
  10. Depozyty zwiezione z punktów kontrolnych będzie można odbierać na punktach depozytowych w godzinach ich funkcjonowania lub w Lądku-Zdroju, w miejscu wyznaczonym przez Biuro Zawodów, nie wcześniej niż około 3 h po limicie czasu danego punktu.
  11. Istnieje możliwość pozostawienia depozytu na metę w Lądku-Zdroju. Taki depozyt należy złożyć w biurze Depozytów i Przepaków (dotyczy wszystkich tras).
  12. Wydanie depozytu następuje wyłącznie za okazaniem numeru startowego lub dowodu osobistego.
  13. Depozyty nie odebrane do końca trwania imprezy (21.07.2024 r., godz. 15.00) będą utylizowane.
  14. Depozyty nie będą wysyłane drogą pocztową.
  15. Prosimy nie umieszczać w depozytach rzeczy kosztownych, dokumentów, kluczyków do samochodu itp.
  16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie depozytu.
  17. Zabronione jest umieszczanie w workach pojemników szklanych oraz puszek z napojami.